Digestoře

Digestoře Küppersbusch bezezbytku splňují dané potřeby – dostatečný výkon, velmi tichý chod a výběr ze všech dnes dostupných systémů odsávání:

  • vestavné
  • nástěnné
  • ostrůvkové
  • výsuvné ( z pracovní desky)
  • stropní (s montáží do podhledu)
  • s externí motorovou jednotkou
  • integrované v indukční varné desce

A vše v krásném a originálním designu..

Pers_IKD12850_JKP_Montage